BÖNERUMMET


Sedan mars 2018 har vi drivit ett ekumeniskt bönerum i Göteborg. Vi hyr lokal av Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF), som finns på tredje våning på Kungsgatan 45. Visionen för bönerummet är att det ska vara en plats för Guds närvaro, som välkomnar bedjare av alla slag från alla olika samfund och kyrkofamiljer i Göteborg med omnejd. 


Två gånger per år anordnar vi en bönevecka, och däremellan finns rummet för den som vill komma och be. Det finns möjlighet att ha en regelbunden bönetid i rummet, för enskild bön eller med en bönegrupp. 


Om du vill veta mer, tveka inte att höra av dig.
Mejla till gbg.hop@gmail.com