Bönerummet

BÖNERUMMET


Sedan mars 2018 har Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) upplåtit för oss ett rum, som vi kallar bönerummet. Det finns på tredje våningen, hos EBF, på på Kungsgatan 45. Visionen för bönerummet är att det ska vara en plats för Guds närvaro, som välkomnar bedjare av alla slag från alla olika samfund och kyrkofamiljer i Göteborg med omnejd. 


Vi anordnar regelbundna bönesamlingar, alltifrån en timme till en vecka av 24-7 bön. Däremellan finns möjlighet att ha en regelbunden bönetid i rummet, för enskild bön eller med en bönegrupp. 


Om du vill veta mer, tveka inte att höra av dig.
Mejla till gbg.hop@gmail.com