Resurser / Böneinspiration

Att vara i stilla bön med instrumental musik kan vara ett alterativ till lovsång eller tystnad. Richard Lyall från Liverpool är en vän till 24-7 Gbg och på hans Soundcloud-sida finns musik som inspirerar till bön. Kolla särskilt in "Born To Burn", som talar om människans kallelse och längtan, instrumental med enstaka ord. 

"The prayer pack" av SUsanne Carlsson
(Companions of christ - diocese of rochester)